Wortal bezpieczeństwa informacyjnego i informatycznego.
Get Adobe Flash player
   Hacking i informatyka śledcza - wstęp

Poznaj opis zagrożeń, które mogą Cię spotkać w sieci. 

Zrozum problematykę socjotechniki i ataków socjotechnicznych. 

Dowiedz się jak łatwo pozykać informację białego wywiadu. 

Książka w treściwy sposób wytłumaczy Ci jak pojmować 

bezpieczeństwo informacji i informatyczne.

W książce opisane są następujące zagadnienia:


   Hacking i informatyka śledcza - wstęp

> Hacking jako przestępstwa komputerowe

> Metody pozyskiwania informacji 

> Czym jest Informatyka Śledcza 

> Zarządzanie bezpieczeństwem 


Książka jest swoistego rodzaju elementarzem i kompendium 

dla osób wchodzących w tematykę bezpieczeństwa 

informatycznego i informacyjnego.

W dzisiejszych czasach, gdzie informacja jest czymś codziennym, masowym, naturalnym, staje się powietrzem. Co za tym idzie? Jak odbiera ją zwykły Kowalski? Czy jest ona cenna,czy może cenniejsza niż wczoraj, czy może jeszcze cenniejsza niż jutro?

Obecnie informacja ma wiele postaci, odpowiada na wiele pytań, przez to ma wiele właściwości i nie tylko. [http://ebookpoint.pl/view/6228Q/s_4600_ebook.htm] Każdy manager, kierownik, zarządca, marketingowiec powinien widzieć albo chociaż powinien próbować dostrzec to co niesie ze sobą przykładowa informacja: wczoraj sprzedaż wynosiła 419 sztuk, oglądalność 500, była to sobota. Taka zwięzła informacja jest znacząca. W niej możemy sobie odpowiadać na pytania:

 1. Jaka jest aktualność informacji?
 2. Czy jest wartościowa?
 3. Możemy się wyciągać wnioski co do soboty, wczorajsze sytuacji, zależności sprzedaż oglądalność.

Prosta informacja a wiele pytań, co zatem sądzić z informacją, która brzmi: wczoraj była sobota, sprzedaż i oglądalność bez odchyleń od norm. Można sądzić nic, ale powinno się nad nią dłużej zastanowić, a na pewno skolekcjonować, zapamiętać. Przy takiej informacji nie ma prostych pytań. Tutaj trzeba się pokusić o dywagacje: czemu, dlaczego, jak to się stało. Otoczenie organizacji nigdy nie jest stałe, tak samo życie organizacji nie stoi w miejscu. 

Informacja zawsze powinna ze sobą rodzić pytania, budować nić rozważania. Ta zero jedynkowa i ta abstrakcyjna. Każdy RAPORT powinien być przez to chociaż częściowo czytany, ponieważ dziś nie wnosi nam nic nowego, natomiast jutro może dać nam odniesienie do innej informacji. Ugruntować funkcjonalność organizacji, życie otoczenia. Przy informacji warto zaznajamiać się z otoczeniem organizacji i jego wpływem na informacje.

Innym rozwiązaniem dla analizy informacji jest jej postrzeganie przez aspekt bardziej fizyczny i odpowiadanie sobie na pytania:

 1. Kto ją wytworzył? Czy była to osoba rzetelna?
 2. Czy wysłano ją mailowo, czy podaną telefonicznie? Może była to plotka?
 3. Czy informacja była długa? Jakie opisy posiadała?
 4. Co mogło być celem podania takie informacji?
 5. Czy informacja jest oczywista?
 6. Czy jest spójna z rzeczywistością?
 7. Jakie może mieć oddziaływanie na postrzeganie przyszłości (trzeba cofnąć się wstecz i sprawdzić czy łączy się w logiczną spójność)?
 8. Czy była przeznaczona dla nas?
 9. Ile osób zna tą informację?

Podsumowując, warto zawsze pamiętać, że prosta informacja powinna być zawsze poddana analizie przez managera, kierownika, marketingowca. Nie ma nie znaczących informacji. Organizacja, otoczenie, ludzie – są w ciągłej interakcji a informacja kształtuje rzeczywistość, przedstawia zachowania, buduje wyobrażenie, nie wspominając o manipulacji i socjotechnice.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *